Import/ eksport

Her finner du lover og forskrifter som har med import og eksport å gjøre. I tillegg finner du Norges Birøkterlags ekstra krav.