Erstatning

Jord- og hagebruksforetak med svikt i plante- eller honningproduksjon kan få økonomisk støtte gjennom katastrofeordningen i planteproduksjon der årsaken til svikten er klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

De som gjelder for honningproduksjon  er:
- erstatning ved svikt i honningproduksjon

Mer informasjon finner du hos Landbruksdirektoratet.