Pærebrann

Pærebrann er en smittsom plantesykdom, men pga at bier kan spre denne sykdommen er det satt restriksjoner på flytting av bikuber i deler av året i de deler av landet der denne plantesykdommen er påvist. I høyremenyen finner du forskrift om tiltak mot pærebrann.