Næringsdeklarasjon

Norges Birøkterlag har tidligere orientert om at det fra 13. desember 2016 er krav til merking med næringsdeklarasjon av matvarer som følge av den såkalte «Matinformasjonsforskriften».

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne innebærer at ferdigpakkede matvarer med noen få unntak må merkes med næringsdeklarasjon. Næringsdeklarasjonen skal opplyse om hva matvarene inneholder av energi, fett, mettede fettsyrer, karbohydrater, sukkerarter, protein og salt.

Om endringer
Næringsdeklarasjonen skal gi forbrukerne informasjon og et bedre grunnlag for sine valg. For å gjøre det lett for forbrukerne å sammenligne næringsinnholdet i ulike produkter, skal deklarasjonen alltid settes opp på samme måte, og angis per 100 g eller per 100 ml av matvaren. Dette gjelder også når produsentene frivillig velger å oppgi næringsinnholdet i matvarer som ikke er omfattet av kravet.
 
Om unntak
Det har vært usikkerhet om kravet til næringsdeklarasjon også gjelder honning, men vi har nå fått avklart at det ikke vil være et slikt krav med bakgrunn i at honning er et uforedlet produkt. Man kan likevel vurdere om det er god forbrukerinformasjon å merke med næringsdeklarasjon og Norges Birøkterlag vil anbefale at dette gjøres.
 
Norges Birøkterlag har merket sin ferdigtrykte plastemballasje som selges gjennom Honningcentralen, men foreløpig ikke de løse etikettene.
 
Sammensatte produkter
Det er i utgangspunktet krav om å merke med næringsdeklarasjon på sammensatte produkter med honning for eksempel honning med nøtter, dersom ikke dette går inn under unntaket som det står i vedlegg V punkt 19: «Næringsmidler, herunder håndverksmessig framstilte næringsmidler, som produsenter av små mengder varer leverer direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som leverer direkte til sluttforbrukeren.»
 
Andre merkekrav
Det er imidlertid viktig at en følger de «gamle» merkekravene som er:
-       Holdbarhetsdato skal alltid påføres. På honning kan man bruke ”Best før…” eller ”Best før utgangen av ... ”-merking, og det er opp til birøkteren selv hvor lenge han eller hun kan garantere for honningens kvalitet. Ifølge matinformasjonsforskriften skal dato angis med dag, måned og år i denne rekkefølge. For næringsmidler med holdbarhet over 3 måneder er det tilstrekkelig å angi måned og år.
For næringsmidler med holdbarhet over 18 måneder er det tilstrekkelig å angi år. Det kan allikevel være hensiktsmessig for deg som birøkter å angi dag, måned og år for å tilfredsstille kravet om lotmerking.
Hvis holdbarheten er avhengig av oppbevaringsforhold, skal dette komme fram på etiketten.
-       Nettoinnhold skal føres på slik at kunden vet hva han eller hun betaler for.
-       Advarselsmerkingen med at honning ikke skal gis til barn under 12 måneder skal være med for å sikre at ikke små barn får i seg honning.
-       Matinformasjonsforskriften stiller krav om at merkingen skal være leselig, med et minstekrav om skriftstørrelse på 1,2 mm (x-høyde) på obligatoriske opplysninger.
-       Husk også å merke med navn, adresse og eventuell annen kontaktinformasjon.