Økonomi

Innenfor birøkt finnes det ulike økonomiske tilskudd og refusjoner. Til høyre finner du en oversikt over disse.

Norges Birøkterlag har utviklet heftet Birøkt som næring. Heftet ble skrevet for en tid tilbake så tall og ordninger har blitt justert og er ikke gyldig. Her kan du laste ned det:

Birøkt som næring - Økonomi i birøkt (ikke oppdatert) I