Produksjonstilskudd

Husk søknadsfristen 15. oktober. Les mer og søk på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Hvem kan søke

Foretak som er registrert i Enhetsregisteret innen søknadsfristen kan få produksjonstilskudd. Nedre grense er 25 bifolk. Kravet til minst 25 bifolk for å være berettiget tilskuddet, gjelder ikke jordbruksforetak som mottar produksjonstilskudd på annet grunnlag.

 

Ny telledato og søknadsfrist

Fra og med 2017 er telledatoen satt til 1. oktober, og på søknadsskjemaet skal du føre opp det antallet bifolk du har på dette tidspunktet.

Søknadsfristen er 15. oktober hvert år.

 

Ny definisjon

Vi fikk gjennomslag i jordbruksforhandlingene i 2018 om en endring i definisjonen av hva som skal telles. Nå skal man telle antall bifolk man har og definisjonen på et bifolk er: «Overvintringsdyktig bifolk (dronning med bier), inntil to bifolk per bikube».

 

Ny sats per bifolk

I jordbruksforhandlingene i 2018 ble satsen økt til kr 550 pr bifolk.

 

Les mer her