Jordbruksfradrag

Etter gjeldende regler gis det et særskilt fradrag i alminnelig inntekt fra jord- og hagebruk. Birøktere har krav på jordbruksfradrag, forutsatt at de generelle betingelsene er innfridd. Dette fradraget gis helt uavhengig av om du driver gårdsbruk eller ei.

Se om din drift kvalifiserer for jordbruksfradrag her eller kontakt din regnskapsfører.