Etablering/utvidelse

I forbindelse med oppstart eller utvidelse av birøkten kan det være enkelte økonomiske støtteordninger. Her finner du informasjon om noen muligheter, men det kan også være andre økonomiske støttemuligheter som ikke er nevnt her. Det er ulike instanser som administrerer de ulike støtteordningene, ta derfor kontakt med de ulike kontorene for mer informasjon.

Nybegynnerpakken
Alle nybegynnere som går på kurs eller har en fadder får tilbud om å kjøpe en grunnpakke med utstyr fra Honningcentralen til en rabattert pris.
 
Landbrukskontoret i kommunen
Landbrukskontoret i kommunen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med ditt lokale landbrukskontor for mer informasjon.
 
Fylkesmannen
Fylkesmannen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkesmannens landbruksavdeling i ditt fylke for mer informasjon.
 
Fylkeskommunen
Fylkeskommunen kan ha midler til disposisjon. Ta kontakt med fylkeskommunen i ditt fylke for mer informasjon.
 
Andre tilskudd
Det finnes ulike andre støtteordninger. Mange av disse finner du gjennom internettportalen www.bedin.no.