Vedtekter

Til høyre finner du Norges Birøkterlags vedtekter, bestemmelser og instrukser.