Pollineringsbehov

På grunn av at det er så mange bier i et bifolk (kube med bier), er det honningbiene som betyr mest i pollineringen av nyttevekster (og ville vekster i naturen) der de er tilstede. Er det bier nok i hagen, utfører de 75 % av pollineringen, mens humler og ville bier samlet utfører de resterende 25 %.

Last ned brosjyren "Bier og blomster - Et samspill med økonomisk og kulturell betydning" i menyen til høyre.
 
I forbindelse med hver art/sort, har vi angitt hvor mange kuber som anbefales per 10 dekar. Likevel er det viktig å bruke skjønn når antallet skal fastsettes. For eksempel bør man øke antallet kuber:
-Når antall blomster per dekar er svært stort (tett beplantning).
-I områder og periodene hvor det antas at tidsrommet hvor biene kan komme seg ut og fly blir begrenset av f. eks. regn og vind.
-Dersom man forventer spesielt kort blomstringstid på grunn av varmt vær.
-Hvis kubene ikke kan fordeles utover i området (jo lengre biene må fly, jo flere kuber behøves).
-Hvis det ikke er fullt av bier i kubene (liten bistyrke).
-Der andre vekster konkurrerer med nytteplantene (for eksempel betydelige mengder løvetann, selje, villbringebær etc.).
-Når kubene flyttes til stedet etter at blomstringen har begynt (biene trenger en dag med pent flyvær før de har orientert seg på stedet, pluss at mange arter pollineres best rett etter at de har sprunget ut).
 
Det er viktig med en god dialog mellom gårdbrukeren og birøkteren.
 
Styret i Norges Birøkterlag gjør hvert år en vurdering av priser og marked knyttet til pollineringsbirøkt.
 
For 2016 anbefaler styret i NB følgende veiledende priser pr kube på utleie av bikuber til pollineringsformål (uten MVA):
  • «Frukt og bær» (Kirsebær, morell, eple, pære, plommer, jordbær, bringebær, bjørnebær rips, solbær, stikkelsbær): 800,-.
  • «Åkervekster» (Raps, ryps, åkerbønne, kløver og karve): 450,-.
  • Ved plassering inne i veksthus eller tunnel: 2500,-.
  • I små enheter (<3 kuber) anbefales et tillegg på kr 50 pr kube.
 
Vi gjør oppmerksom på at dette kun er våre anbefalinger.