Sykdom og skader > Sprøyteskader

Sprøyteskader

Biene og blomstene hører uløselig sammen. Gjennom millioner av år har de utviklet et gjensidig avhengighetsforhold. Bruk av plantevernmidler må også ta hensyn til biene. Det er ikke vanskelig. Ta deg tid til å lese forpakningen og sjekk hvilken virkning stoffet har på bier.

Unngå å skade biene ved sprøyting

Nedenfor følger en huskeliste når du skal sprøyte:

  • Sprøyt ikke med plantevernmidler som er giftige for biene når frukttrærne og/eller undervegetasjonen i hagen blomstrer.
  • Bruk av tåkesprøyte må gjøres når biene ikke er ute og flyr (kveld- og nattsprøyting). Dette gjelder særlig med gifter som er giftige for bier.
  • Unngå overdosering og vinddrift av sprøytevæsken. Still inn dysene på tåkesprøyta etter trærnes størrelse.
  • Bruk ikke plantevernmidler som har frastøtende virkning på bier i blomstringstiden.
  • Birøkteren må sørge for at biene har lett tilgang til vann.
  • Den som sprer plantevernmidlet har fullt erstatningsansvar for sprøyteskader på biene dersom sprøytingen er ulovlig eller uaktsom.
  • Husk at det er frukt- og bærdyrkeren som oftest lir det største tapet ved sprøyting som skader bier.