Sykdom og skader > Lukket yngelråte

Lukket yngelråte

(Amerikansk bipest)
Lukket yngelråte er en alvorlig bakteriesjukdom hos bienes yngel. Bisamfunn med symptomer på sjukdommen vil dø dersom de ikke behandles. Sjukdommen kan forårsake store økonomiske tap og utgjør et økende problem flere steder i verden.

Lukket yngelråte er rapportert fra alle kontinenter hvor det drives birøkt. I Norge har antallet tilfeller vært synkende, og i perioden 2003-2012 har sjukdommen blitt påvist i 9 bigårder på Østlandet og Sørlandet. Siste sikre påvisning var i Telemark i 2012.