Sykdom og skader > Åpen yngelråte

Åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Sjukdommen regnes ikke å være så alvorlig som yngelråte, men kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn hvis den ikke bekjempes.

Åpen yngelråte forekommer på alle kontinenter hvor det drives birøkt, men det finnes ingen . nøyaktig oversikt over forekomsten. I Norge har vi hatt enkelte tilfeller av sjukdommen. Åpen yngelråte ble påvist i Aust-Agder i 2010.Videre undersøkelser viste også at åpen yngelråte ble funnet i Vest-Agder, Telemark og Hedmark. Mattilsynet har i samarbeid med NMBU, fylkesbirøkterlaget og Norges Birøkterlag sentralt gjennomført et stort arbeide for å bekjempe sykdommen.

Norges Birøkterlag informerer om situasjonen gjennom tidsskriftet Birøkteren og på hjemmesiden.
 
Det er svært viktig at birøkterne holder seg oppdatert på utviklingen av yngelråteutbruddet. Mattilsynet kan på kort varsel innføre flytteforbud ved oppdagelse av nye utbrudd, og det er birøkternes ansvar å holde seg orientert og følge regelverket til enhver tid.  Birøkteren kan søke Mattilsynet om dispensasjon hvis han/hun ønsker å høste honning eller flytte utbygde tavler eller bifolk.