Sykdom og skader > Steinyngel

Steinyngel

Steinyngel er en sjelden sjukdom som kan angripe både yngel og voksne bier. Sjukdommen utgjør et ubetydelig problem for birøkten, men er likevel alvorlig fordi den forårsakes av sopper som kan gi sjukdom hos mennesker. Honning fra angrepne bisamfunn kan dessuten inneholde aflatoksin, som blant annet er et meget potent nyretoksin og et karsinogen.

Steinyngel er rapportert fra Europa, Nord-Amerika, Venezuela, Australia, Egypt og Iran. Sjukdommen er aldri påvist i Norge.