Sykdom og skader > Trakèmidd

Trakèmidd

Trakémidd er en parasitt hos voksne bier. Betydningen av trakémiddangrep er omdiskutert. Mens man i mange land i Europa ikke betrakter trakémidd som en trussel mot birøkten, har parasitten forårsaket enorme tap i Nord-Amerika.

Trakémidd forekommer på alle kontinenter, unntatt Australia. I Europa er trakémidd  påvist i alle land, unntatt er nå bare Sverige. Norge fikk påvist trakémidd for første gang i produksjonsbifolk i april 2002. Midden er til nå bare påvist i Sogn og Fjordane.