Nosema

Nosema er en tarmparasitt hos voksne bier. Sporene finnes nesten overalt der det finnes bier, ofte uten at man kan se kliniske symptomer på sykdom. Sykdommen medfører redusert vårutvikling og honningutbytte. I noen tilfeller kan angrepne bifolk gå til grunne.