Sykdom og skader > Pollenmidd

Pollenmidd

"Pollenmidd" brukes i birøktersammenheng som en samlebetegnelse på flere ulike arter av midd som kan finnes i bikuber, spesielt på bunnbrettet hvor de livnærer seg på avfall i form av smuler fra voksverk, døde bier, sopp og andre mikrober. Middene kan også invadere lagret honning og pollen.

 Lager av pollen i tavler som oppbevares ved dårlig lufttilgang og relativt høy temperatur, særlig tavler som er pakket tett sammen i kassene på et tavlelager, kan bli helt ødelagt av midd. Pollenet omdannes til et fint pulver med stram lukt. Pulveret består av levende og døde midd og deres ekskrementer. Middene er for øvrig vanlig forekommende andre steder, spesielt i matvarelagre hvor de kan gjøre stor skade. Middene er potensielle allergener for mennesker. Personer som gjentatte ganger utsettes for dem kan få allergiske reaksjoner.

De fleste av disse saprofyttiske middene tilhører en underorden av midd kalt Astigmata. Underordenen er delt inn i flere familier. Arter i familiene Glycyphagidae og Acaridae forekommer hyppigst. Tre av de vanligste artene omtales nærmere under.

Middenes livssyklus består av egg – larve – nymfestadier – voksne midd. Middene beveger seg som regel sakte og har gjennomsiktige ovale kropper. De kan ha mørkere pigmenterte bein. På kroppen kan de ha lange hår. Munndelene er formet som klosakser og i motsetning til andre midd som kan forekomme i bikuber, kan pollenmiddene fordøye fast føde.