Sykdom og skader > Voksmøll

Voksmøll

Det finnes 2 arter voksmøll; en stor og en liten. Voksmøllen kan legge opptil 1000 egg i tavler og avfall i bikuben eller i tavlelageret (ved temp. over 15°C). Larvene gnager i seg voks, pollen og noe biyngel. De kan under gnaging av ganger i voksen skade yngelen. Den store voksmøllen danner store flater med spindelvevaktig nett med ekskrementflekker spredd utover. Den lille voksmøllen gnager ganger i midten av tavlen. Det er ofte svake bifolk som blir rammet av voksmøll.