Bilus

Bilus (Braula coeca) er et av mindre farlige parasittene en kan finne i bikuber. Navnet på parasitten er misvisende i og med at det ikke dreier seg om en ekte lus, men en vingeløs flue. Bilus utgjør ikke noe stort problem for norsk birøkt. Særskilt bekjempelse synes unødvendig.

Voksne bilus er om lag 1,5 mm lange og 1 mm brede. Kroppen er dekket av stive hår. Hodet og brystet har en sammenklemt fasong. På hodet har de små rudimentære øyne. Den runde bakkroppen består av fem segmenter og utgjør 60% av den totale kroppslengden. Fargen er rødbrun. Ved første øyekast kan de forveksles med varroamidd. Bilus er imidlertid lengre enn varroamidd og har seks ben. Bena har ens lengde og er lange i forhold til kroppen. Ytterst på bena har de spesielt utviklede klør som av utseende minner om kammer med små fine tenner. Ved hjelp av disse klørne sitter bilusene godt fast på biene.

Bilus forekommer over hele verden. Forekomsten er rikeligst i områder med mildt middelhavsklima. I områder med kaldt klima dør bilusene i løpet av vinteren eller overvintrer som egg eller pupper.