Sykdom og skader > Tropilaelapsmidd

Tropilaelapsmidd

Tropilaelaps clareae er en mellomstor, langstrakt midd, rødbrun av farge. Som varroamidden er den opprinnelig en parasitt på bier i Asia (Apis dorsata). Midden ble først funnet på europeiske honningbier (Apis mellifera) på Filippinene, og har utviklet seg til å bli et problem i den delen av tropiske Asia som baserer seg på birøkt med A. mellifera.

Tropilaelaps-midden ligner på mange måter på varroamidden. De lever både i yngel og på levende bier, men sitter på biene i kortere perioder enn varroamidden. Den blir også oftere funnet gående rundt på tavlene. Munndelene til T. clareae er langt mindre utviklet enn hos varroamidden, slik at tropilaelaps-midden ikke kan bite hull i huden på voksne bier. Dette gjør at den er avhengig av yngel for å spise. Dette er en viktig grunn til at den neppe vil overvintre i kaldere strøk, der biene har yngelfrie perioder.

Både livssyklus og paringsbiologien er lik som den vi kjenner fra varroamidden. Yngelutviklingen foregår i forseglede celler, og også T. clareae foretrekker droneyngel fremfor arbeideryngel, om enn i langt mindre grad enn varroamidden.

I motsetning til varroamidden går T. clareae ofte ned i åpen yngel for å spise på eldre yngel, som de er avhengige av for å overleve. De kan overleve minst 4 uker dersom det bare er larver i kuben som er over fire dager gamle. Yngre larver er ikke velegnet som føde for T. clareae. Både hunner og hanner kan finnes fritt i bifolket. Hos varroamidden dør hannene når celleforseglingen brytes.