Sykdom og skader > Vask og hygiene

Vask og hygiene

Det er viktig å ha god hygiene i birøkten for å forebygge sykdommer hos biene, og for å produsere produkter av ren og god kvalitet.
God hygiene er helt avgjørende for å hindre eller minske risikoen for å få syke bifolk eller fremmedstoffer i produktene biene produserer.
Vi må under hele vårt driftsopplegg og i det daglige ha i bakhodet at hygienen i hele birøkten skal være god, for at biene skal opprettholde en god helse.
Det er også viktig å fokusere på at det er mat som produseres.
 
Urenheter og smitte overføres med biene selv, med skadedyr som kommer inn i bifolket eller med det utstyr og redskap vi bruker.