Sykdom og skader > Liten kubebille

Liten kubebille

Liten kubebille kan formere seg til store kolonier i infiserte bifolk. Den spiser yngel, honning og pollen, og under visse omstendigheter kan den ødelegge vokstavler og forårsake gjæring og ødelegge honningen ved å utskille avfallsstoffer i den. Hvis angrepene av liten kubebille blir for store kan den ødelegge bifolket eller få biene til å rømme fra kubene.
 
I 2014 ble liten kubebille funnet i to ulike områder i Italia. Det ble innført restriksjoner på områdene, og i ettertid gjennomføres det omfattende overvåkning. Det har blitt gjennomført avliving av bifolk hvor det er påvist liten kubebille. I tillegg er utstyr destruert og jord i området rundt er fjernet/behandlet. Dette omfattende arbeidet gjøres for å forsøke å hindre at liten kubebille etableres i Europa.
 
Liten kubebille er kategorisert som B-sykdom i Norge. Ved mistanke om A- og B-sykdom hos dyr skal man umiddelbart varsle Mattilsynet.
Det er viktig at alle birøktere registrerer sine bigårdsplasser hos Mattilsynet. Ved et eventuelt utbrudd i Norge er det svært viktig at man kjenner til plassering av bigårder, slik at man kan sette i gang tiltak for å bekjempe billen.
 
 
Hvordan gjenkjenne liten kubebille?
Larven
Larven er på det mest skadelige stadiet når den forekommer i bikuben. Larven blir ca 1 cm lang, kremfarget (gul-hvit), og kan ved første blikk ligne en voksmøllarve (Galleria mellonella). Ved nærmere inspeksjon kan den lett skilles fra voksmøllarve på grunn av sine 3 par lange forben, pigger på ryggsiden av hvert kroppsledd/kroppssegment og 2 store pigger som stikker ut fra bakenden.
 
Voksen bille
En voksen bille er 5-7 mm lange og 2,5-3,5 mm brede (en tredjedel av størrelsen til en arbeidsbie). Billene er lyse når de kommer ut av puppen, den blir mørkere og mørkere etter hvert og til sist brun til sort. Hodet, forkroppen og bakkroppen er tydelig adskilt. Et viktig trekk ved liten kubebille er at dekkvingene (elytra) er mindre enn bakkroppen, slik at enden av bakkroppen er synlig. Liten kubebille har køllerformede antenner.