Sykdom og skader > Friskt bisamfunn

Friskt bisamfunn

Friske bisamfunn er en forutsetning for godt honningutbytte og god bestøvning av kulturplanter og ville vekster. Derfor er det av stor betydning å ha kunnskap om sjukdommer hos bier og hvordan disse kan forebygges og bekjempes.

For å kunne kjenne igjen tegn på sjukdom eller andre unaturlige tilstander på et tidlig stadium, er det viktig å vite hvordan et friskt bisamfunn skal se ut. Det er mange faktorer som påvirker et bisamfunn, og friske bisamfunn kan se svært ulike ut. Likevel er det noen kjennetegn en kan holde fast ved.