Frisk yngel

Dronningen legger eggene på bunnen av cellene i tavlene. Eggene plasseres først i de midterste cellene og deretter i sirkler ut mot tavlenes ytterkant. Dermed blir det store sammenhengende flater med yngel.
Etter 3 døgn klekkes eggene til larver. Larvene fôres av de unge biene i bifolket (pleiebiene). Larvene vokser til og fyller etter hvert hele cellebunnen. De ligger i en karakteristisk C-form, med hode og hale vendt mot hverandre. Larvene er butte og har en perlemorsaktig farge. Larver i åpne celler kalles åpen yngel.

De voksne biene forsegler celler med dronning- og arbeideryngel med et hvelvet vokslokk henholdsvis 8 og 8 ½ døgn etter at egget er lagt. Celler med droneyngel forsegles 10 døgn etter egglegging. Cellelokkene kan ha svært varierende farge, fra helt lys til mørk brun. Fellestrekk er at cellelokkene ser tørre ut og at de buer svakt oppover. I et bifolk med en god produktiv dronning, vil yngeltavler med forseglede celler se ut som brolagte flater med bare enkelte tomme celler innimellom. Om yngelleiet skulle se ”hullete” ut som følge av en lite produktiv eller gammel dronning, ser larvene og cellelokkene likevel normale ut.

Etter at cellene har blitt forseglet, strekker larvene seg og tømmer tarminnholdet på bunnen av cellene. Ekskrementene har under hele larvetiden hopet seg opp i larvenes mellomtarm. Deretter forpupper larvene seg. Yngel i forseglede celler kalles lukket yngel.

Utviklingen fra larve til voksen bie i de forseglede cellene varer i 8 døgn for dronninger, 12 ½ døgn for arbeiderbier og 14 døgn for droner. Dronninger kryper således ut av cellene 16 døgn, arbeiderbier 21 døgn og droner 24 døgn, etter at egget er lagt.

Frisk yngel har ingen eller frisk lukt.