Levealder

Levealderen til arbeiderbier om sommeren er 5-8 uker. Arbeiderbier som kryper ut av cellene på sensommeren eller tidlig på høsten kan imidlertid overvintre.

Dette er en betingelse for at bisamfunnet skal kunne overleve. Vinterbiene kan leve i opptil 8-9 måneder. Dronninger kan bli 4-5 år gamle. I moderne birøkt bør de imidlertid skiftes ut når de er 2 år gamle. Dronene blir kastet ut av kuben når trekket er over. Når de forsøker å trenge inn igjen, blir de stukket i hjel av arbeiderbiene. På sensommeren kan det derfor finnes mange døde droner på flybrettet og foran kubene. ”Droneslaget” er ikke et tegn på sjukdom. Nye droner utvikles først neste vår.